Värdepapprets aktieportfölj maj 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-05-25 +47,2 % +20,9 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 38 månader är +13,0 % jämfört med index +6,2 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Mottagit utdelning i XL Media, Saga Furs och Nilörngruppen
Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 16,6 %
Ubiquiti Networks 12,5 % 2017-02-13 49,1 81,72 +63 %
Judges Scientific 10,4 % 2016-03-30 1 611,9 2488,5 +51 %
XL Media 10,2 % 2017-11-09 158,4 177,0 +15 %
Protector forsikring 9,4 % 2016-10-28 72,1 70,5 −1 %
Picanol 8,2 % 2015-04-14 39,92 93,40 +155 %
Nilörngruppen 6,5 % 2016-05-27 43,8 89,8 +122 %
Saga Furs 4,9 % 2018-01-05 14,6 13,2 +/-0 %
Sparebanken Sör 4,6 % 2015-04-07 89 95 +24 %
Apetit 3,9 % 2017-10-26 13,42 13,35 +4 %
Trention 3,5 % 2018-01-26 56,2 60,2 +7 %
Byggma 2,7 % 2017-01-19 75,00 86,50 +22 %
BankNordik 2,0 % 2018-03-02 113,0 114,5 +4 %
Jutlander bank 1,8 % 2015-06-29 173,1 199,0 +31 %
Solitron Devices 1,8 % 2015-09-09 4,44 3,50 −19 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 91,0 +27 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 348,00 +32 %
Totalt         +47,2 %

Andelen likvida medel är relativt hög. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *