Värdepapprets aktieportfölj november 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-11-30 +33,1 % +16,5 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 44 månader är +8,1 % jämfört med index +4,2 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:

  • Mottagit utdelning i Judges Scientific, Hargreaves Services, XL Media och Ubiquiti Networks
Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 16,7 %
Ubiquiti Networks 14,7 % 2017-02-13 49,1 108,98 +67 %
Judges Scientific 12,1 % 2016-03-30 1 611,9 2506,0 +53 %
XL Media 7,6 % 2017-11-09 147,3 81,5 −42 %
Picanol 7,6 % 2015-04-14 39,92 73,80 +104 %
Protector forsikring 6,9 % 2016-10-28 72,1 45,4 −36 %
Nilörngruppen 5,9 % 2016-05-27 43,8 70,8 +79 %
Trention 5,8 % 2018-01-26 57,5 58,2 +1 %
Sparebanken Sör 5,2 % 2015-04-07 89 94,2 +22 %
Salling bank 4,0 % 2018-09-28 235,0 218,0 −8 %
Saga Furs 3,6 % 2018-01-05 14,6 8,4 −34 %
Apetit 3,3 % 2017-10-26 13,42 9,66 −24 %
BankNordik 2,3 % 2018-03-02 113,0 110,0 0 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 186,5 +24 %
Solitron Devices 1,4 % 2015-09-09 4,44 2,37 −43 %
Fynske bank 1,0 % 2015-06-30 80,9 87,5 +23 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 315,45 +21 %
Totalt         +33,1 %

Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar. Därför är andelen likvida medel alltjämt över 10 %. Börsnedgången den senaste tiden har gjort antalet köptillfällen större och det är möjligt att vi slår till med nya köp framöver.

Share:

1 reaktion till “Värdepapprets aktieportfölj november 2018”

  1. Läge att damma av HK Scan? Er försäljning där i början av året var vältajmad, men kniven kanske börjar ha darrat klart där nu?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *