Värdepapprets aktieportfölj oktober 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-10-26 +31,9 % +13,8 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 43 månader är +8,0 % jämfört med index +3,7 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:

  • Sålt Byggma för 79,5 NOK per aktie 2018-10-26. Vi ägde aktien i nästan två år och fick en avkastning på totalt 15 % inklusive utdelning. Byggma är på gränsen till köpvärd men vi vill inte behålla denna typ av aktier (P/B-case) för länge i portföljen heller då värdeskapandet över tid kan ifrågasättas.
  • Betalt avkastningsskatt.
Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 16,6 %
Ubiquiti Networks 12,0 % 2017-02-13 49,1 87,51 +34 %
Judges Scientific 11,9 % 2016-03-30 1 611,9 2425,0 +49 %
XL Media 8,1 % 2017-11-09 147,3 85,0 −41 %
Picanol 7,4 % 2015-04-14 39,92 70,40 +97 %
Protector forsikring 6,8 % 2016-10-28 72,1 42,9 −38 %
Nilörngruppen 6,5 % 2016-05-27 43,8 77,0 +93 %
Trention 5,9 % 2018-01-26 57,5 58,2 +1 %
Sparebanken Sör 5,6 % 2015-04-07 89 97 +28 %
Salling bank 4,2 % 2018-09-28 235,0 225,0 −4 %
Saga Furs 3,9 % 2018-01-05 14,6 9,0 −29 %
Apetit 3,5 % 2017-10-26 13,42 10,1 −20 %
BankNordik 2,4 % 2018-03-02 113,0 113,0 +4 %
Jutlander bank 2,1 % 2015-06-29 173,1 191,5 +29 %
Solitron Devices 1,9 % 2015-09-09 4,44 3,15 −24 %
Fynske bank 1,0 % 2015-06-30 80,9 87,5 +25 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 308,00 +18 %
Totalt         +31,9 %

Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar. Därför är andelen likvida medel alltjämt över 10 %. Börsnedgången den senaste tiden har gjort antalet köptillfällen större och det är möjligt att vi slår till med nya köp framöver.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *