Värdepapprets aktieportfölj september 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-09-28 +41,2 % +27,4 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 41 månader är +10,4 % jämfört med index +7,2 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:

  • Mottagit utdelning i Ubiquiti Networks
  • Köpt Salling bank 2018-09-28. Inköpskurs 235 DKK och innehavet uppgick till 4 % av portföljens marknadsvärde vid inköpstillfället. Salling är en mindre dansk bank som handlas lågt till P/E 7 och P/B 0,7 samtidigt som största ägaren nyligen har ökat till 25 % av banken. En av de största ägarna, Danske Andelskassers Bank (DAB), har nyligen fått en ny storägare i form av Spar Nord Bank som verkar ha för avsikt att förvärva hela DAB. Det kan spilla över även på Salling och deras storägare Olav W Hansen verkar positionera sig. Salling blir därmed en intressant mindre dansk bank med en relativt tydlig trigger om att något kan hända på ägarfronten framöver.
Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Judges Scientific 12,8 % 2016-03-30 1 611,9 2900,0 +76 %
Kontanter 12,5 %
Ubiquiti Networks 11,9 % 2017-02-13 49,1 98,94 +47 %
XL Media 8,1 % 2017-11-09 147,3 95,0 −35 %
Picanol 7,9 % 2015-04-14 39,92 84,00 +132 %
Protector forsikring 7,6 % 2016-10-28 72,1 53,0 −24 %
Nilörngruppen 6,3 % 2016-05-27 43,8 82,2 +105 %
Trention 5,8 % 2018-01-26 57,5 63,4 +10 %
Sparebanken Sör 5,2 % 2015-04-07 89 99,8 +32 %
Saga Furs 4,6 % 2018-01-05 14,6 11,8 −10 %
Salling bank 4,0 % 2018-09-28 235,0 235,0 +/-0 %
Apetit 3,5 % 2017-10-26 13,42 11 −14 %
Byggma 2,8 % 2017-01-19 75,00 85,00 +23 %
BankNordik 2,1 % 2018-03-02 113,0 113,0 +3 %
Jutlander bank 1,9 % 2015-06-29 173,1 195,0 +30 %
Solitron Devices 1,7 % 2015-09-09 4,44 3,20 −25 %
Fynske bank 1,0 % 2015-06-30 80,9 92,0 +30 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 335,00 +26 %
Totalt         +41,2 %

Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar. Därför är andelen likvida medel alltjämt över 10 %.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *