Värdepapprets portfölj januari 2017

Värdepappret har en riktig aktieportfölj som redovisas nedan. I vår portfölj kan vi investera i vilka aktier vi vill från hela världen. Vi har även en portfölj på Shareville som vi kallar för vår Nordiska modellportfölj. Den portföljen investerar bara i nordiska aktier och den kan alla följa på Shareville.

Aktuell aktieportfölj visas nedan. Lite grovt kan man säga att vi ser bolag med en portföljandel på 4 % och mindre vid inköpstillfället som delar av en diversifierad portfölj med tillgångsbolag. Fördelningen tillgångsbolag/kvalitetsbolag är ungefär 35/65.

Det är både bekvämt och tilltalande att ha kvalitetsbolag som jobbar för en utan att man behöver göra något själv. Samtidigt vet vi att tillgångsbolag ger en god avkastning på sikt även om tillgångsbolagen i vår portfölj åtminstone till en början presterade riktigt dåligt.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. I Värdepappret nummer 4 skrev vi mer utförligt om vår strategi i tillgångsbolag.

vp_portfolj_jan17Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Portföljen har periodvis legat före index och periodvis legat efter. Vid avstämningsdatumet 2017-01-26 är portföljens utveckling sedan start +25,1 % jämfört med index (SIXPRX) som har utvecklats +6,8 %.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande hänt i portföljen:

  • Den 19 januari köpte vi Byggma till kursen 75 NOK för ungefär 2,5 % av portföljens marknadsvärde.
  • Den 23-25 januari sålde vi det sista av vårt innehav i Solteq. Vi tror att vi kan hitta attraktivare investeringar än Solteq, vars verksamhet inte riktigt vill lyfta.
  • Vi har hyvlat av vårt innehav till hälften i investmentbolaget Traction vars aktie har gått starkt (ca +75 % sedan vårt inköp) och nu handlas till en premie mot substansvärdet. Traction har en fin historik och är ett långsiktigt innehav men en stor del av substansen är kontanta medel och bolaget bör inte handlas till en stor premie.
  • Vi har den 2016-12-29 hyvlat av en del av vårt innehav i Nilörngruppen som i princip har dubblats sedan vårt inköp och aktien börjar ta en upp en väldigt stor del av vår portfölj samtidigt som värderingen inte ser lika attraktiv ut som vid inköpstillfället. Vi behåller dock ungefär två tredjedelar av våra aktier.
  • Vi har också under perioden betalt avkastningsskatt på vår kapitalförsäkring vilket har minskat våra likvida medel något.
Bolag Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 14,4 %
DNB 8,3 % 2016-05-02 101,5 141 47 %
Picanol 7,7 % 2015-04-14 39,92 84,71 114 %
Nilörngruppen 7,6 % 2016-05-27 43,8 94,5 115 %
Spectrum 7,4 % 2015-04-08 31,0 40,0 31 %
Protector forsikring 7,1 % 2016-10-28 73,7 73,8 −3 %
Judges Scientific 7,0 % 2016-03-30 1 611,9 1570,0 −9 %
TGS-NOPEC 6,6 % 2015-04-13 160,3 206 34 %
Hargreaves Services 5,8 % 2015-09-01 256 255 −9 %
Sparebanken Sör 5,2 % 2015-04-07 89 98 14 %
Traction 4,2 % 2015-06-29 111,6 190,0 74 %
MultiClient Geophysical 4,0 % 2015-04-27 0,96 1,34 39 %
Arise 2,8 % 2015-12-28 19,30 21,60 12 %
Byggma 2,5 % 2017-01-19 75,00 74,25 −2 %
Solitron Devices 2,3 % 2015-09-09 4,44 4,11 −4 %
HKScan 2,3 % 2016-02-02 3,52 3,28 −3 %
TK Development 2,2 % 2015-08-31 7,71 9,70 26 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 211,5 1 %
Fynske bank 0,8 % 2015-06-30 80,9 79,0 0 %
Totalt 25,1 %

Redaktionens aktieinnehav i de bolag som vi har skrivit om det senaste året

Love Hultgren: Protector forsikring, Judges Scientific, eWork, Hargreaves Services, MCG, Ubiquiti Networks.

Erik Mossinger:  Protector forsikring, Judges Scientific.

Kenny Granath: Arise, B&B Tools, BTS Group, Byggma, DNB, Hafslund, HKScan, Protector forsikring, Skånska Energi, Storytel, TGS, Tikspac, TK Development och 11 st danska banker.

Share:

1 reaktion till “Värdepapprets portfölj januari 2017”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *