Analys av XL Media – ett attraktivare alternativ till Catena Media?

 

Tidig publicering

Denna analys började skrivas när aktien stod i under 150 pence. För att leverera maximalt värde till er prenumeranter har den färdigställts snabbt för att ni ska kunna fundera över caset innan aktien sticker iväg för mycket, om den nu fortsätter upp. Aktien har nämligen stigit kraftigt de senaste veckorna och står nu i cirka 170 pence. Denna analys är således en del av oktobernumret, men släpps tidigare för er prenumeranters skull.

Introduktion

XL Media (XLM:LSE) är ett bolag med höga marginaler, hög avkastning på investerat kapital, inträdesbarriärer och återkommande intäkter. Man verkar mest på reglerade, men unga och växande marknader. Därför kommer marginalerna och lönsamheten antagligen att pressas över tid. Bolaget har ett P/E-tal på under 17 trots att bolaget har nettokassa och har växt vinsten per aktie med över 10% om året.

Bolaget är väl värt en titt för den som tror att framtidens marknadsföring i allt högre utsträckning kommer att ta plats på nätet, i takt med att konsumtionen av olika tjänster också flyttar dit.

Aktiekurs: 170p

Marknadsvärde: ~345 miljoner GBP

Nettokassa per aktie: ~15p

EV/EBIT (2016): 13,9

EV/EBIT (2017e): ~11,4

Catena Media EV/EBIT (2017e): ~16-20

P/E (2016): 19

P/E (2017e): 14-17

Catena Media P/E (2017e): ~20-24 

Verksamheten

Notera att begreppet ”kunder” i denna analys syftar på företagskunderna som betalar för marknadsföringen, och begreppet ”användare” syftar på kundernas kunder – oftast privatpersoner – som XL Media slussar vidare till kunderna.

XL Media är en marknadsföringskanal, skulle man kunna säga. Man kan jämföra bolagets utbud med vissa av tjänsterna som traditionellt har utförts av dagstidningar. Man tillhandahåller information, men även marknadsföring, och tar betalt för detta.

Bolagets primära kundbas är operatörer av kasinoliknande spel på nätet inklusive vadslagning på sportmatcher (denna del har minskat till 63% av intäkterna det första halvåret 2017), men håller på att diversifiera sig till kunder inom internetsäkerhet (t.ex. antivirusprogram och mjukvara för lösenordsskydd), e-handel, resebranschen och kreditkort/finansiella tjänster (37% av intäkterna).

Trots att dessa kunder verkar i vitt skilda branscher, kan XL Media genom sina mediatillgångar (hemsidor för prisjämförelser, recensioner och andra typer av konsumentstöd), samt genom sin stora databas och erfarenhet, slussa vidare användare som är intresserade av bolagens produkter till kunderna. För detta betalas dem en provision. Eftersom kunderna ofta är verksamma i skalbara branscher, kan de betala en stor andel av intäkterna som användarna ger i provision, och ändå få en hög ROI på provisionen som XL Media sedan mottar.

Två segment – ”push” och ”pull”

 

Publicering av innehåll (”pull”)

XL Media äger och publicerar innehåll på en rad hemsidor. Hemsidorna fungerar ungefär som Booking.com, Hotels.com, Expedia, Prisjakt, Pricerunner och så vidare. Man jämför priser, odds och produkter, recenserar produkterna, diskuterar dem i forum och så vidare. På dessa hemsidor kör man även reklam, ofta av mer kvalitativ sort. T.ex. kan man jämföra oddsen och sen klicka på en länk som tar en direkt till den operatören som har bäst odds för en viss fotbollsmatch. Användarna gillar de här hemsidorna och kommer tillbaka. Google låter sidorna visas högt upp i sökresultaten på viktiga sökord, eftersom användarna gillar dem. XL Media tjänar pengar genom att kunderna betalar en andel av användarnas köp på deras hemsidor. Det kan vara ett engångsbelopp, eller en viss procentsats av alla användarens framtida köp hos kunden. Den senare modellen är antagligen mest attraktiv eftersom den ger återkommande intäkter. Sådana intäkter

Media & reklamköp (”push”)

Här handlar det om att lite mer aggressivt locka in användare till kunderna, genom att få dem att klicka på olika länkar. XL Media får betalt för användare som spenderar pengar på kundernas hemsidor (eller i en app). Detta är viktigt, eftersom marknadsförare (alltifrån varumärken som Coca-Cola, eller stora varumärkens marknadsföringsbyråer etc.) inte vill betala per klick i lika stor utsträckning som förut. Istället för att fokusera på kvantitet, vill man ha kvalitativ marknadsföring. Detta kan XL Media erbjuda. De köper annonser på olika hemsidor (med hjälp av mjukvara som t.ex. The Trade Desk, som analyserades i Värdepappret innan sommaren) och slussar sedan vidare användarna till kunderna. Dels köper man reklam åt sin egna publiceringsdivision, dels köper man reklam åt externa kunder.

Diversifiering

Som vi ser ovan är bolaget väldiversifierat, med undantag för den stora exponeringen mot gambling. Detta gör dem motståndskraftiga mot överraskningar som kan slå mot vissa länder, sektorer eller intäktsmodeller. Det är även en aktiv del av strategin att fortsätta diversifiera bolaget mot fler intäktskällor.

Data & unika tillgångar

Vad är logiken med dessa två affärsområdena i samma bolag? Jo, det finns relativt stora synergier. Inte bara är bolagets hemsidor ”kunder” i Mediasegmentet, båda segmenten använder dessutom samma data och mycket av samma verktyg. Bolaget har en rad unika tillgångar utöver hemsidorna. Det ena är en stor mängd användardata, som ackumuleras över tid. Genom att veta när, vad, hur och vilken kund man ska marknadsföra mot vilken typ av användare, kan man maximera ROI på sina reklamköp. För att kunna uppnå detta behövs en stor mängd data, och XL Media har varit tidigt ute på denna marknad och byggt upp en enorm mängd data. Detta ger dem ett försprång, kanske till och med en viss inträdesbarriär, gentemot nyare konkurrenter. Dessutom har man en del egenutvecklad programvara, såsom Dau-Up. Dau-Up är en mjukvara för att optimalisera marknadsföring på Facebook, och Facebook gjorde programmet till en ”Facebook Marketing Partner” under 2016. Man har även ett system för att hantera hemsidorna på, det heter Palcon. Detta system gör att bolaget kan styra alla sina hemsidor centraliserat. När man gör ett förvärv, kan en anställd hos XL Media göra arbetet som 3-5 personer tidigare har gjort, och man kan dessutom öka intäkterna relativt fort genom att integrera hemsidorna i Palcon. Intäkterna ökas genom att optimalisera marknadsföringen och man kan dessutom ofta öka hemsidans kundbas genom sina befintliga kunder. Detta kombinerat med låga multiplar leder till mycket attraktiva förvärv.

Tillväxtstrategi

XL Media fokuserar på organisk tillväxt. Förvärven är komplement, som används för att gå in i nya strategiska marknader eller vertikaler. Till exempel köptes den Kanadensiska hemsidan för kreditkortsjämförelser Greedyrates. Detta lät bolaget ta ett fotfäste i nordamerika, och var även deras första bolag inom den nya vertikalen finansiella tjänster. Detta är ett strategiskt tillväxtområde, och bland annat ska man lansera Greedyrates i USA. Marknaden är attraktiv eftersom köp med kreditkort väntas växa med 4-6% om året i nordamerika under de kommande decennierna. Med tanke på den stabila balansräkningen och den mycket fina avkastningen vid förvärv, kunde man önska att bolaget hade en mer uttalad förvärvsstrategi. Utdelningen de betalar är egentligen inte önskvärd ur ett aktieägarperspektiv, det vore mycket bättre om de kunde köpa hemsidor till ~5x EBIT, dubblera EBIT inom något år och upprepa detta tills man når en rimlig skuldsättningsnivå. Men vdn är en försiktig kapten och organisk tillväxt är inget man kan klaga på. Riskerna med en mer aggressiv förvärvsstrategi, såsom Catena Media har, är flera: man riskerar att tappa fokus och få en spretig organisation och man får inte med sig kompetensen bland dem som faktiskt byggt upp hemsidorna etc. Trots detta hoppas och tror vi att XL Media kommer att bränna av sin kassa i maklig takt genom strategiska, väl genomtänkta förvärv och förhoppningsvis tar de sitt förnuft till fånga och tar på sig lite skulder också. För två år sedan pratade även XLM om större, strategiska förvärv, men man bör enbart räkna med mindre förvärv framöver.

Konkurrensfördelar?

Bolaget har en rad konkurrensfördelar:

 • Unika hemsidor – tillgångar som användarna och Google gillar, som hamnar högt uppe i sökresultaten och som har ett långt track-record

Detta är en inträdesbarriär eftersom Google inte låter hemsidor med kort eller dålig historia hamna högt upp i sökresultatet – man måste ha en lång historia med aktiva användare och kvalitetsinnehåll. Detta tar flera år och kostar pengar att bygga upp. Google blir bättre och bättre på att enbart ge användare de bästa hemsidorna när man söker på värdefulla, populära söktermer. Så denna inträdesbarriär lär öka över tid. Två finniga tonåringar kan inte längre sätta upp en server i garderoben och dra in tiotusentals kronor varje månad utan stor ansträngning. Ory Weihs, XLM’s vd, har uttryckt det så här:

”The game has changed from “publishing bad content and tricking search engines into ranking it” to “publishing great content and delivering a good user experience and getting search engines and social media to notice it”.”

”For example in the content and search world back in 2005 any simple site with limited features and content could create a large amount of players and revenue. These days you really need to publish quality content and offer serious engagement to users to compete as well as take a data driven approach as opposed to intuition.”

 • Enoma mängder unik användardata som låter bolaget maximera sin ROI på marknadsföringen för att ge kunderna användare och intäkter. Detta tar tid att bygga upp, och kräver även de unika tillgångarna för att samla in data.
 • Unik, egenutvecklad mjukvara som gör att bolaget får stora synergier vid förvärv, och som gör att man kan expandera till nya vertikaler över tid. Men också mjukvara för att maximera ROI på reklamköp.

Som vi ser är bolaget inte helt utan konkurrensfördelar. Om det är en växande vallgrav eller inte är svårt att säga. Jag tror det, men förstår dem som ställer sig tveksamma till detta då branschen är i sin linda. Vi kan väl säga så här: om jag hade fått en miljard, tror jag inte att jag skulle kunna starta ett bolag som skulle kunna skada XL Media och ta deras kunder/intäkter i någon nämnvärd utsträckning. Det är såklart lite eftersom ett stigande tidvatten lyfter alla båtar, i ett moget stadie kan saker förändras.

Ägarsituation och ledning

Tidigare var XLM ägt av ett riskkapitalbolag (venture capital) och ett holdingbolag där Ory Weihs, bolagets vd, var en av delägarna. Efter börsnoteringen har dessa sålt ur sig ur bolaget, men vd har även efter sålt aktier i riktade emissioner. Efter detta har han dock köpt på sig lite fler aktier igen, och äger ett par procent av bolaget. Tyvärr är den svaga ägarsituationen den klart största negativa faktorn i bolaget.

Ory Weihs, vd och grundare av XL Media, som även ägde 1,9 % av bolaget vid senaste räkningen.

Utöver det ger Ory Weihs, bolagets vd och grundare, ett mycket gott intryck. Han är duktig på att kommunicera med marknaden, och styr bolaget som en ägare med en långsiktig strategisk anda. I praktiken sitter han inte på bolagets huvudkontor, som sköts av en egen vd, utan Ory jobbar mest med förvärv och andra strategiska frågor. För att illustrera att han tänker som en ägare, kan man kolla på IPOn när XLM sattes på börsen. Då tog man in extra kapital för att finansiera förvärv, och man hade tre bolag i kikaren. Dessa visade sig dock inte hålla måttet, eftersom de inte delade med sig av tillräckligt med information om sina verksamheter, så man avstod från alla tre och XLMs aktie gick ned i början. Weihs kommenterar:

”In hindsight, the fact we passed on these opportunities and we did take this small share price dip, which I think in the longer term is not really material, it was a blessing in disguise, because the acquisitions we did execute were of much better quality and much better strategic value.”

I en annan intervju sa han:

”So far we have completed a few small transactions and are actively evaluating a few more of various sizes. Our approach is very diligent, we want to be sure that we make the correct acquisitions at the right time in order to deliver long term value to our shareholders.”

Han har även kommenterat fenomenet där vissa affiliate-hemsidor har startats upp med syftet – redan från grundandet – att senare sälja dem till en strategisk köpare.

”We’re looking for assets that, I think, the main thing I should say, that they were not built to be sold. Because these days, you see a lot of assets that seem to be built in haste in a year or two, just for the quick fact that someone coming in and overpaying and taking them in”

Ovanstående citat är fina exempel på långsiktigt tänk och disciplin i förvärvsstrategin. Tyvärr pratar vdn också om att förvärven är ”earnings accretive” och handlas till en lägre multipel än XLM själv, som om detta automatiskt skulle göra förvärven lönsamma. Men förutom det är det en mycket kompetent vd med lång erfarenhet från branschen vid spakarna.

Bolagets styrelse ser också relativt gedigen ut. Där ingår ordförande Chris Bell, som äger 0,18 % av bolaget och har en solid historik som företagare och ledare. Han var bland annat vd för Ladbrokes i nio år, och har även arbetat med hotellföretaget Hilton. Man lade även nyligen till svensken Jonas Mårtensson i styrelsen, vd för Mojang, grundare av Mobilbet och tidigare ansvarig för mobila produkter & strategier hos Bettsson.

Varför undervärderat?

Det kan vara en bra tankeövning att fundera på varför ett bolag egentligen skulle vara undervärderat – vilka anledningar finns det till att marknaden underskattar bolaget? Har marknaden verkligen fel? Så här resonerar vi om XL Media:

 • Många investerare har inte förstått att affärsmodellen är hållbar och en del av framtiden inom  media och reklam
 • Bolaget har huvudkontor i Israel, är inkorporerat på Seychellerna men är listat i England
 • Bolagets aktie handlas i GBP, men de redovisar i USD
 • Det är helt enkelt något obskyrt & flyger under radarn

Jämförelse med svenska Catena Media

Catena Media är ett bolag som har samma affärsmodell som affärsområdet Publicering har hos XL Media. Så här ser en jämförelse ut:

 • CTM handlas till runt P/E 20, XLM handlas till runt P/E 15-17
 • CTM har betydlig skuldbörda, XLM har nettokassa – XLM har aldrig haft räntebärande skulder, enbart skulder till de tidigare ägarna av förvärvade bolag (utestående (tilläggs-)köpeskilling)
 • CTM behöver ny vd, XLM har grundaren vid rodret
 • CTM har dock stabilare ägarbild med en tydlig ägare av kött och blod som driver strategisk utveckling och aktieägarvärde – XLM har en vd som visserligen äger en relativt signifikant andel av bolaget, men utöver det är det bara institutioner etc. i ägarlistan
 • XLM har högre marginaler inom sitt jämförelsebara affärsområde, CTM har högre marginaler överlag på grund av affärsområdet Media & reklamköp i XLM
 • CTM har en mer offensiv förvärvsstrategi, XLM är något mer selektiva (båda har sina för- och nackdelar). Ory Weihs har även varnat för ökande förvärvspriser i sektorn, även om de fortfarande är väldigt låga generellt.

Överlag anser vi att XLM är det bättre valet, särskilt om man tar hänsyn till värderingen och balansräkningen. Tyvärr saknas det en större huvudägare i bolaget, men det kan man nog leva med när alla andra punkter är starkare än CTM. Vidare ska nämnas att XLM har något bättre marknaskommunikation än CTM, även om det kan diskuteras.

Finansiell historik

 

Förenklad metod (utgående periods kapitalmått) har använts för ROA & ROE, vilket underskattar nyckeltalen i ett växande bolag. För nettokassan har utestående skulder till de tidigare ägarna av förvärvade bolag subtraherats från kassan (de enda skulderna bolaget har haft). För ROA/ROE under H1 har resultatet multiplicerats med 2.

Som vi ser är XLM ett växande & mycket lönsamt bolag. Lönsamheten hade en dipp 2014-2015 när man biffade upp företaget för en börsnotering och satte en del strukturer på plats för fortsatt tillväxt. Sedan dess har man utnyttjat skalfördelar och drivit upp lönsamheten igen. Över tid bör man dock förvänta sig en långsamt sjunkande lönsamhet i takt med att sektorns organiska tillväxt avtar, och konkurrensen tilltar. Oavsett så ser vi ett konservativt finansierat, lönsamt bolag med goda framtidsförutsättningar i en växande bransch.

Konklusion

Jämfört med CTM har XLM en stor nackdel: en brist på insiderägande. Vdn och grundaren ger ett mycket gott intryck förutom att han enbart äger 1,9% av bolaget, ungefär. Förutom denna svaga punkt är XLM likvärdig eller starkare jämfört med CTM på de flesta punkterna.

Ur en mer absolut synvinkel är bolaget mycket lönsamt, välpositionerat och har en starkt balansräkning som ger dem goda förutsättningar att delta i sektorns konsolidering. De är väldiversifierade mellan kunder, länder och vertikaler.

Förväntad VPA år 2017 är 10-12p (Värdepapprets estimat) och det ger ett P/E för 2017 på max 17 vid en kurs om 170p. Bolaget har dessutom en nettokassa att sätta spinn på, och även om man inte bör förvänta sig några större förvärv så ger denna trygghet i värderingen.

Värdepappret köper aktien upp till 200p vilket motsvarar ett maximalt P/E-tal på ungefär 20 för innevarande år. Det är fortfarande billigare än svenska Catena Media, som visserligen har en mer betryggande ägarbild – men detta kompenseras i våra ögon mer än väl av XLM’s solida nettokassa, där CTM istället har en stor nettoskuld på runt 25% av börsvärdet om man inkluderar tilläggsköpeskillingar för genomförda förvärv. Man kommer dock inte undan att sektorn är ny och under utveckling, och bolaget har en förhöjd juridisk, politisk och operationell risk jämfört med många andra bolag.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Share:

13 reaktioner till “Analys av XL Media – ett attraktivare alternativ till Catena Media?”

 1. Intressant, min pollett har inte trillat ner än riktigt gällande affiliates.

  Frågetecknen är något i stil med:

  – hur kommer kostnaden för att hamna högt upp på Google att utvecklas.
  – inträdesbarriärernas storlek – hur mycket konkurrensen kommer att öka
  – kommer förvärvsmultiplarna öka kraftigt i takt med högre konkurrens.
  – blir svårare och svårare att växa med små förvärv desto större bolagen blir. Större förvärv -> dyrare inköp och lägre ROIC.
  – operatörernas beroende av affar, sitter de fast i smeten eller kan de frigöra sig, öka lönsamheten, på något annat sätt.
  – politiska risken i spelbranschen.

  Men när EV/EBIT ligger runt 11-12 blir det mer lockande rota vidare, inget av ovan lär väl ske alltför snabbt. Lite läskigt att vd.n sålt av så mycket aktier netto dock.

  Jag får alltid mest lust att köpa Google när jag kikar på dessa bolag , fin pricing power framåt:)

  1. Tack för din kommentar. Det tog mig ett tag också..

   1. Det kommer såklart bli ökad konkurrens här på de mest populära sökorden, men också ökade kvalitetskrav från Google. För övrigt så får man inte köpa sökresultat eller adwords i Norden idag, det kommer att komma med regleringarna – de kommer alltså öppna upp för mer marknadsföring av den typen (tror detsamma gäller reklam på Facebook t.ex.).
   2. Det finns stora nätverkseffekter etc. Det är bara att kolla på aktörer som Expedia & Priceline som gör liknande saker i andra branscher. Speloperatörerna och affiliatebolagen kommer bägge att konsolidera, och jag är övertygad om att det kommer att vara närmast omöjligt att etablera en ny större sajt inom 5-10 år utan många år av investeringar i kvalitetsinnehåll. Värderingen idag tar höjd för en hel del marginalpress.
   3. Förvärv är inget jag tycker man ska räkna in i värderingarna långt in i framtiden. Självklart kommer förvärvmultiplarna öka, det har redan skett och jag tror att det är klokt som XLM att se det som ett komplement snarare än som kärnverksamhet. Med det sagt är M&A fortfarande billigt och ger hög ROI, så det är en balansgång.
   4. Förvärv är inte den stora storyn här enligt mig. Organisk tillväxt och hög lönsamhet är det som lockar mig.
   5. Skulle inte säga att de är beroende, men så länge det ger dem en attraktiv ROI så kommer det fortsätta. De kan ju köpa upp/starta egna affar, såsom vi redan har sett i mindre skala hos GiG t.ex. Men för att bygga kvalitetsinnehåll som användarna vill ha så tror jag det krävs ett visst oberoende, vilket talar för fristående affar och medieköpare.
   6. XLM verkar bara på reglerade eller soon-to-be reglerade marknader (Norden). I de senare marknaderna är regleringen antagligen minst lika positiv som negativ, som jag nämnde innan. Det är klart att det kvarstår en hel del politisk risk, precis som i Nofi t.ex. Men jag ser betydligt mer politisk risk på annat håll.

   Ja, vd:n sålde dock som en del av ägarspridningen och den största minskningen var genom hans indirekta innehav. Vi får hoppas han fortsätter köpa nu framöver, fast chansen minskar väl om kursen fortsätter rusa.

   Google/Alphabet är ganska rimligt värderat, låter inte dumt. Där tror jag dock den politiska risken är betydligt högre.

  1. Jag har köpt på Degiro, väldigt lågt courtage och mycket rimligare än telefonorder. AIM är lite knepigt.

   1. Ser ut som att Nordea är bäst nu ifall man vill ha kapitalförsäkring + London stock exchange + 0.06% i courtage

    1. Edit: Nordeas internettjänster är det sämsta jag har sett och antagligen kommer uppleva. Var inte värt besväret

 2. Finns det något stop för adexchanges, Google, Facebook osv. att höja priset, kan de inte urholka affarnas lönsamhet då de sitter i kläm mellan dessa och operatörerna och är beroende av att generera trafik? Är just den där mellanpositionen som jag finner olustig och har svårt uppskatta hur starkt beroendet är från alla håll. Tänker om det är stor hävstångsrisk i ökad konkurrens – att det driver upp marknadsföringskostnader, förvärvspriser och minskar intäkterna från operatörerna etc? Expedias rörelsemarginal ser ut att ha slaktas på 10 år medan Priceline klarat sig bra men sjunker lite igen från höga nivåer senaste åren.

  1. XLM är betydligt mer exponerad genom sitt Mediasegment än t.ex. CTM där reklamköp är en mindre viktig del av verksamheten. Det är klart att dem kan höja priset, i slutändan kokar det ned till utbud/efterfrågan och bägge ökar kraftigt när det kommer till nätreklam. ROI för att köpa reklam på nätet har gått ned, men med hjälp av databaser och kluriga algoritmer kan ROI fortfarande vara väldigt högt – då finns det såklart utrymme att höja priserna utan att förlora volymer. Men överlag är det inget som oroar mig mycket, det är etablerade marknader idag. XLM har bra track-record av att kunna utnyttja sin data för att få hög ROI, och jag tror att deras modell har en edge mot marknadsföringsbyråer (som inte har samma press på sig att leverera ROI eftersom de enbart drabbas indirekt) och in-house reklamköp (XLM har bättre data, teknologier och möjlighet att jämföra ROI för flera kunder). Skulle ROI bli för lågt över hela brädet skulle de med största sannolikhet låta Mediadivisionen krympa. Ja, Expedia är väl inne i någon större omställning av sin intäktsmodell om jag inte minns fel.

 3. Expedia och Priceline kanske inte är några vidare jämförelseobjekt iofs, råder väl oligopol där redan, men intressant se hur stor andel av intäkterna Google och addexchanges etc. tagit där över tid. Att det bara är ett fåtal aktörer som kontrollerar hela den turist-nischen gör det också lite mer spännande här. Hur ser konkurrensen ut i affar mot spelbolag överlag, finns några större aktörer redan eller ligger man i tätposition?

  1. Catena och XLM tillhör väl några av de största tillsammans med Gambling.com Group – men det kanske finns fler? Tydligt är att speloperatörerna föredrar att arbeta med några stora affar istället för en mängd mindre, även om det också innebär en annan förhandlingsposition.

   1. Det låter som att du har sunda argument. Jag får läsa in mig lite i branschen framåt.

 4. Vad säger du om att oligopol-affarna har betydligt lägre lönsamhet än de relativt betydligt mindre konsoliderade spel-affarna, uthålligt?

  1. Antar att du tänker på jättarna i resebranschen igen etc. Isåfall så är det en bra poäng, och över tid kommer nog lönsamheten gå ner, något man bör ta höjd för. Men sen är det olika branscher, resebranschen är överlag ganska kapitalintensiv och det är nog lättare för hela värdekedjan att ha högre marginaler inom verksamheter samvete som onlinespel & kreditkort.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *