Vardepappret.se

Aktievärdering
Hem > Aktievärdering

Länkar

Aktieportfölj

Läs mer >

Aktievärdering

Läs mer >

Aktievärdering

Vill du lära dig mer om aktievärdering? När du ska börja handla med aktier kan det vara bra att ha ett hum om alla de olika begrepp och termer som finns. Här berättar vi mer om hur aktievärdering fungerar och hur det går till.

Vad är aktievärdering?

Aktievärdering är ett sätt att räkna ut hur mycket en aktie är eller kommer att vara värd. Läran används vanligtvis av marknadens olika aktörer som erbjuder finansiella värdepapper för investering. Aktievärdering ger sedan ett pris på hur dyr eller billig aktien är – jämfört med andra bolag i branschen.

6 viktiga nyckeltal

Det finns flera viktiga nyckeltal som du kan använda dig av för aktievärdering. Här nedan kan du läsa mer om sex stycken nyckeltal som tillsammans lägger en bra grund för värderingen.

1. Direktavkastning

Direktavkastning är det enklaste och snabbaste sättet att värdera en aktie på. Direktavkastningen kan tas fram genom att dividera förväntad utdelning/historisk utdelning med priset per aktie. Ju högre direktavkastning du får fram, desto högre värde och desto bättre utdelning.

2. Soliditet

Med hjälp av soliditet kan du mäta den förmögenhet som bolaget har. Här dividerar du det totala kapitalet med ditt eget kapital för att på så sätt få fram verksamhetens tillgångar och årsvinster. Det vanligaste är att soliditeten ligger mellan 30-40 %.

3. P/E-tal (price/earnings)

Att använda P/E-tal för att räkna ut aktievärdet är också ett vanligt tillvägagångssätt. Här tittar man på hur många gånger årsvinsten kommer att betalas för företaget. Det gör du genom att dividera aktiepriset (per aktie) med den vinst som aktien genererar i. Här tittar man oftast på resultatet från de fyra senaste kvartalen.

4. P/S-tal (price/sales)

P/S-tal fungerar i princip på samma sätt som P/E-tal, men med andra beräkningar. Här är det istället en mätning av varje omsatt krona som företaget genererar som är av värde. Vid P/S-tal divideras aktiepriser med företagets totala omsättning.

5. P/Ek-tal (price/book)

Ett annat sätt att göra en aktievärdering är genom att titta på P/Ek-talet. Det får du enklast fram genom att dividera aktiepriser med värdet på ditt eget kapital (som är bokfört). Här dividerar du sedan P/Ek-talet med räntabiliteten för att därefter få fram avkastningen. Detta är kanske den knepigaste metoden att använda.

6. Return on equity (räntabilitet)

Räntabilitet är ett annat sätt att beskriva vinst dividerat med eget kapital, som är ytterligare ett av nyckeltalen vid aktievärdering. Här tar tittar du på vinsten i förhållande till det kapital du har satt in, för att se hur väl bolaget har skapat en bra vinst av aktieägarnas slantar.

Aktievärdering Formel

Det finns flera formler du kan använda dig av för att värdera en aktie, men en mycket vanlig formel är Gordons formel. Själva formeln ser ut enligt följande: 

P = u / (k – g)

P är detsamma som aktiepriset, u står för utdelning, k står för avkastningskrav och g står för utdelningens tillväxttakt.

Värdera aktier i aktiebolag

Vill du värdera en aktie i ett aktiebolag kan du med fördel använda dig av nyckeltalen ovan. Här är t.ex. P/S-tal ett bra alternativ, såväl som P/Ek-tal. Genom att värdera aktie i aktiebolag blir det lättare för dig att ta ett bra investeringsbeslut.