Vardepappret.se

Handel med värdepapper

Vill du lära dig mer om handel med värdepapper eller ska du testa att handla aktier och fonder för första gången? På den här sidan får du all information om handel med värdepapper som du behöver för att komma igång.

Vad är värdepapper?

Värdepapper är ett begrepp som används för att beskriva digitala eller fysiska dokument som har ett värde. Ett mycket bra och vanligt exempel på värdepapper är aktier, fonder och råvaror, t.ex. guld.

Vad är räntebärande värdepapper?

Räntebärande värdepapper är ett bra val för dig som i förväg vill ha en bestämd ränta och en fast tidsperiod. Till skillnad från “vanliga” värdepapper är räntebärande värdepapper t.ex. statsobligationer, men de kan också vara statsskuldväxlar. Här är det främst löptiden som skiljer de åt.

Vad innebär handel med värdepapper?

Handel med värdepapper innebär kort och gott att du investerar i digitala eller fysiska dokument av värde. Den vanligaste formen av handel med värdepapper är att spara i aktier och fonder, t.ex. när du sparar till pensionen, men du kan också köpa och sälja beroende på hur kursen ser ut.

Vinst på värdepapper

Vinst på värdepapper är detsamma som avkastning. När värdet på ditt värdepapper stiger kommer du att få ta del av “vinsterna”. Dessa vinster kallas för avkastning och är således ett överskott som alla aktie- eller fondägare får ta del av.

Flytta värdepapper

För att handla med värdepapper behöver du ett konto hos en mäklare. Du kan själv välja vilken mäklare du vill använda dig av och har möjlighet att flytta värdepapper från en till en annan, t.ex. en med lägre courtage.

Flytta värdepapper till/från Avanza

Hur en flytt av värdepapper till Avanza går till beror lite på vart du har dina värdepapper idag. Processen ser nämligen olika ut beroende på om du använder ett ISK-konto, ett vanligt bankkonto eller vill flytta från utlandet. På Avanzas hemsida hittar du en kostnadsfri fullmakt som du behöver fylla i för att flytt av värdepapper till Avanza ska kunna genomföras.

Flytta värdepapper mellan ISK

Idag erbjuder de allra flesta banker möjligheten att flytta ISK-konto från en bank till en annan. I de flesta fall är det helt gratis att flytta ISK-kontot, men kom ihåg att din nuvarande bank kan ta ut en avgift. Du kan även behöva betala en avgift om du vill flytta enskilda tillgångar från ett ISK till ett annat.

Mer om handel med värdepapper och investeringar

Ska du precis ge dig in på handel med värdepapper finns det en hel del saker som är viktiga att veta om. Här nedan får du lära dig mer om handel med värdepapper och vilka olika alternativ som finns.

Aktieportfölj

En aktieportfölj är detsamma som din digitala plånbok. Det är i din aktieportfölj som alla dina värdepapper kommer att ligga i tryggt förvar. Portföljen kan du sedan öppna för att sälja eller lägga till fler värdepapper beroende på behov och önskemål.

Aktievärdering

Aktievärdering är en metod och lära som gör det möjligt för aktörer att sätta värde på en aktie. För att lyckas med aktievärdering använder sig aktörerna av ett flertal olika modeller, vilket i sin tur leder till ett aktiepris.